Gönderen Konu: Kayseri İli İlgili Bilgiler  (Okunma sayısı 733 defa)

Lia

  • Ziyaretçi
Kayseri İli İlgili Bilgiler
« : 07 Şub 2018 14:14:38 »
İç Anadolu'nun Kızılırmak bölümünde bulunan Kayseri ili, kuzeyde Yozgat ve Sivas, batıda Niğde ve Nevkent , güneyde Adana güneydoğuda Kahramanmaraş ve doğuda Malatya illeri arasında yer alır.

Grinwich rasathanesine göre 33 derece 30 dakika doğu boylamı, 38 derece 45 dakika 30 saniye kuzey enleminde bulunan ilimizin yüzölçümü 16.917 km2 ve denizden yüksekliği 1 050 metredir


DAĞLAR


Kayseri'de dağ dendiğinde, ilk akla gelen Erciyes'tir. Erciyes dağı ile ilgili bilgiler için tıkla,

Kayseri'de, Erciyes'ten sonra bu dağın doğusundan başlayarak Pınarbaşı yöresine kadar uzanan bir sıradağlar silsilesi vardır. Koramaz dağıyla başlayan bu şeridi, Çeksorot, Hınzır dağıyla devam etmiştir. Bunlardan diğer, Süregen dağı, Aygörmez dağı, Köşkerli ve Kepekli dağlarıyla yeni bir dağlar zinciri yine ayrı yörede oluşmuştur. Bu dağ silsilesinden diğer, Torosların, İl sınırları içerisinde bulunan uzantıları, Tahta dağları, Soğanlı, Kızılgöz, Binboğa ve Bakırdağlarını meydana getirmiştir. Bu dağ silsilesi de, Develi'nin doğusundan başlayarak Pınarbaşı'nın batısına kadar uzanır.

Kayseri'de küzey doğudan güney batıya doğru üç sıra durumunda dağlar uzanır. Bu dağların en önemlisini Torosların iç Anadolu'ya sarkan kolunu oluşturur. Torosların Kayseri sınırı içindeki zirvelerini Binboğa, Hınzır, Tahtalı, Şirvan ve Soğanlı dağları meydana getirir. Erciyes dağı ile beraber birinci sıra dağlar arasında yer alır. İkinci sıra dağları ise Kepekli, Köşkerli ve Aygörmez dağları oluşturur.

Kayserinin diğer dağları sıradağlar şeklinde kıvrımlara uğramış bir yapı gösteren yükseltilerdir. Bunlardan biri Erciyes Dağının 15 km. kadar kuzeydoğusundan başlar ve batı bölümü Korumaz Da*ğı, orta bölümü Çeksorat Dağı, doğu bölümü Hınzır Dağı dır. Bu dağların güneybatısında Süvengen Dağı, Aygörmez Dağı, ve bu dağlardan geniş düzlüklerle ayrılmış bulunan Köşkerli Dağı ve Kepekli Dağı yer alır. İlin güney kısmında Tahtalı Dağlar, Şirvan Dağı, Binboğa Dağı ve Bakır Dağı bulunur.

ALADAĞ: Yahyalı ilçesinin güneyinde bulunan bu dağ torosların anadoluya sarkan bölümünün Kayseri'deki en yüksek noktasını oluşturur. Yüksekliği 3.735 metredir.DUMANLI DAĞ: Sariz'ın batısında bulunan bu dağın yüksekliği 3.024 metredir.Kayserideki diğer dağlar yükseklikleri itibariyle söyle sıralanır.Soğanlı Dağı
2.925
Hasan Dağı
2.100

Bakır Dağı
2.721

Aygörmez Dağı
2.094

Küçük Erciyes
2.700

Köşkerli Dağı
2.000

Koç Dağı
2.700

Hodul Dağı
1.937

Hızır Dağı
2.641

Koramaz Dağı
1.907

Sandıkdere tepesi
2.601

Ali Dağı
1.871

Kepekli Dağı
2.225

Yılanlı Dağı
1.640

AKARSULAR
KIZILIRMAK:

Sivas'ın Zara ilçesindeki Karabel dağlarından çıkan Kızılırmak, Sarıoğlan İlçesi hudutlarından Kayseri toprağına girer. Şehrin kuzey kesiminden geçer. Bayramhacı'da nevkent hudutlarına girer. Kızılırmak, Kayseri'de Sarıoğlan, Erkilet-Himmetdede, İncesu, Yemliha arazilerini sular. Özellikle inşaat kumu sağlaması bakımından da ayrı bir önemi vardır. Kayseri sınırları" içerisinde üç önemli köprüyle geçilir. Üzerinde üç ayarı yere büyük hidroelektrik santralı yapımı için etüd çalışmalarına devam edilmektedir.ZAMANTI IRMAĞI :

Pınarbaşı ilçesine bağlı Virankent köyünden çıkan Zamantı Irmağı Pınarbaşı, Tomarza, Develi ve Yahyalı ilçe arazilerini sulayarak Seyhan nehrine karışır. Bu ırmağın Yahyalı ile Develi'nin arasından açılacak bir tünelle, Develi sulama projesinin bir parçası olarak Ağcaşar barajında toplanması çalışmaları son safhaya geldi. 200 metrelik bir şelale meaydana getirecek olan bu proje İle, ilaveten hidroelektrik santralı yapımı da planlanmaktadır. Böylece elektrik üretimi yapılması mümkün olacaktır.SARlMSAKLI ÇAYI :

Bünyan'ın güneyindeki Tandağından çıkan Sarımsaklı çayı, sarımsaklı ovasının sulanmasında kullanılmak üzere kullanılmaktadır Kendi adıyla kurulan barajla, Kayseri'nin önemli bir bölümünde bu ırmak vasıtası ile sulu ekim yapılabilmektedir.


SARlZ ÇAYI :

Sarız'ın tahtalı dağından çıkan ırmak, ilçe merkezi içerisiden geçerek sulu tarıma imkân tanır ve ortak alanıda Göksu ırmağına karışır.


Kayseri'de bundan diğer küçük çaylar varsa da, bunlar daha ufak alanlarda sulama hizmetleri için kullanılır ve büyük ırmaklara karışarak kaybolur. Bunların bazıları ilkbahar aylarında eriyen akarsulardan oluşur, yaz aylarında ise suları çekilir, bazılarında ise tamamıyla kaybolur.GÖLLER VE BARAJLAR

Kayseri'de göller iki ayrı bölümde ele alınabilir. Birisi sazlık ve bataklık halindekiler. Sultan Sazlığı ve Engir gölü gibi. Diğeri de Tabii ve baraj gölleri, Tuzgölü, Yedigöller, Sarımsaklı ve Akköy Baraj gölleri gibi.


TUZ GÖLÜ : Sarıoğlan İlçesinin güneybatısında bulunan göl l9 Km. karedir. Tuz üretimi için elverişli bir göldür. Burada, en derin nokta 15 metreyi bulur. Yaz aylarında suyun buharlaşmasıyla göl yatağı küçülür ve kuruyan kenarlardan tuz elde edilir. Gölün denizden yüksekliği 1.106 metredir.


YAY GÖLÜ : Develi'de bulunan göl, 20 km. karelik bir alanı kaplar. Bu gölün suyu da tuzludur ve yaz aylarında çekilen gölden tuz elde edilir.SARIGÖL : Erciyes Dağının eteklerinde ve Şeyhşaban köyü yakınlarındadır. Denizden 2.335 metre yükseklikteki gölün kapladığı alan 0.13 km.karedir. Tatlı suyu vardır.


ENGİR GÖLÜ : Kayseri'nin 13 kilomctre kuzeydoğusunda bulunan göl 0.4 km. karelik bir alanı kaplar. Engil Gölünün yüzölçümü ise 40 hektar*dır. Büyük bir bölüm sazlıkla kaplıdır. Gesi tarafından çıkan çaylar buraya dökülür.SULTAN SAZLIĞI : Develi ovasının güney kesiminde yer alır. Oldukça büyük bir alanı kaplayan Sazlık, bilhassa burasının kuş parkı olmasına elverişlidir. Bugün, Türkiye'deki çoğu değişik kuş, sadece bu sazlıkta üreyip yaşamaktadır. Bunun İçin de Orman Bakanlığı'nca koruma altına alınmıştır. Sazlıkta berdi üretilip çeşitli alanlarda, bilhassa yastık ve hasır üretiminde kullanılmaktadır. Sazlığın içerisinde Eğrigöl ile Sarf gölü adında iki de tabii göl bulunmaktadır.Sultan sazlığının ayrıntılı bilgisi için Sultan Sazlığını tıkılayın.

AKKÖY BARAJ GÖLÜ : Yeşilhisar'da bulunan bu baraj gölünün su alan 0.92 km. karedir. Bu gölden çevredeki halk yararlanmaktadır. Suyu tatlıdır.


AMBAR SAZLIĞI : Ambar köyünün batı kesiminde bulunan sazlık, bilhassa yaz aylarında, Erciyes dağından eriyen kar sularının düzlükte toprak yüzeyine çıkmasıyla oluşur. Karasazlık diye de tabir edilen bu alan, son yıllarda açılan drenaj kanallarıyla kurutularak tarıma elverişli hale getirilmektedir. Çok geniş alanı kaplayan sazlığın suları Boğazköprü'de Sarımsaklı çayına karışarak Kızılırmağa aktarılmıştır.BARAJLAR

İlimizde bulunan barajlar ise, Sarımsaklı, Ağcaşar, Kovalı ve Akköy barajları*dır. İl merkezinin 30 km. kuzeydoğusundaki Sarımsaklı suyu üzerinde inşa edilen Sarımsaklı Barajı'nın toprak dolgu yüksekliği 38 metre, tepe uzunluğu 578 metre, tepe yüksekliği (denizden yüksekliği) 1208 metre gölün dolgu hacmi 1.5 milyon metreküp ve dolusavak kapasitesi 500 m3/sn.dir.


YAMULA BARAJI (Yemliha barajı) : Kayseri Şehir Merkezinin 30 km kuzeybatısında Kızılırmak nehri üzerine kurulmuş enerji ve sulama amaçlı Türkiye’ nin önemli projelerinden birisidir. ve 100 MW gücündedir.Yıllık üretim kapasitesi 423 milyon kWh dir.Yap-işlet-devret modelinde inşa edilmiş ve işletme süresi 20 yıldır.
Yamula Barajı, günden güne Kayserililerin mesire ve piknik alanlarından biri olmaya başlamıştır. Kayserililerin deniz özlemi bir nebze olsun baraj vasıtası ile karşılanırken baraj tlinkarı yapan tekneler de son derece rağbet görüyor. Türkiye çapında bir turnuva ya da kürek çekme şampiyonası gibi su sporlarıy ile ilgili geniş çapta bir turnuva bu barajda düzenlenebilir.ilaveten belediye bu barajın çevresine birden fazla ağaç dikerek burayı adeta ufak bir orman ve mesire alanı yapmalı.esasen yapılacak diye biliyorum.çok farklı biçimlerde faydalanılabilir
Daha fazla fotoğraf için tıklayınız


BAHÇECİK BARAJI PINARBAŞI :

SARlMSAKLI BARAJ GÖLÜ : Kayseri-Sivas Karayolu üzerinde şehre 30 km. mesafededir. Baraj gölünün alanı 3 km. kareyi bulmaktadır. Burası bilhassa yaz aylarında mesire yeri olarak kullanılmaktadır.AĞCA-ŞAR BARAJI :Kayserilye 100 km. uzaklıkta Yahyalı ilçesinin 9 km. kuzeyinde bulunan Ağca*şar Barajı'nın çevresindeki ağaçlandırma çalışmaları yeni sonuçlanmış olup, rek*reasyon alanları henüz tesis edilmemiştir. Sulama amacıyla yapılan toprak dolgu barajın temel olarakn yüksekliği 27 m. dol*gu hacmi 2.4 milyon m3, su depoloma hacmi 66 milyon m3, normal göl hacmi 61 . 70 hm3, aktif göl hacmi 58.1 hm3'tür. Kayserilye 70 km. uzaklıkta Yeşilhisar'ın 4 km. batısında Develi civarına inen.AKKÖY BARAJI: Derelerden birinin üzerinde kurulu olan Akköy Barajı 42 metre yükseklikte bir beton taş barajının gerisinde derince ve boyu 1 km. olan bir gölete yer verecek şe*kilde yapılmıştır. Baraj çevresi kısmen ağaçlandırılmış olup rekreasyon alanı yoktur.KOVALI BARAJIMIZ :ise Kayseriye 100 km. uzaklıkta olup, Yahyalı ilçesinin 21. km. batısında yer alır.

Hisarcık Kasabası'nın güneyindeki Erciyes Kayakevi yakınında Tekir mevkiinde bulunan Tekir Göleti vardır. Çevrenin ağaçlandırılmasına henüz başlanmamıştır. Ayrıca incesu ilçesi*nin 3 km. batısında incesu Sel Kapanı, Erciyes Kasabasının 1 km. güneyinde Zincidere Göleti Panırbaşı ilçesi, Karakuyu Köyü yakınında Karakuyu Göleti, Gesi Kasabasının 2 km. güneyinde Efkere Göleti bulunmaktadır.


İKLİM

A) SICAKLIK : Kayseri'de karasal iklim hakimdir. iklim, kışlar kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. İklim, yaz aylarında olsun, kışın olsun, yüksek yerlerde daha sert, düzlük yerlede daha yumUşaktır. Erciyes Dağı, Kayseri'nin iklimini çevre illerden ayrı bir özelliğe gdolayır. Daha çok, kışın kent, diğer illerden daha soğuk olur. Kış aylarında sıcaklık ortalaması Aralık, Ocak ve Şubat'ta 0 derecede seyrederken, yaz aylarında bu hayli yüksektir. Ve kentin sıcaklığı yıl ortalaması 10.8 santigrat olarak gerçekleşir.


B) YAĞIŞ : Kayseri'nin merkez ilçede yıllık yağış ortalaması, 366 mm.'dir. Kayseri en fazla Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yağış almaktadır. Yağışın en az olduğu aylar ise, Haçünkün, Temmuz ve Ağustos'tur. Özellikle Nisan ayının ortalarında başlayıp Mayıs ortalarına kadar devam eden ''Kırk ikindi'' yağmlinkarı bol bereket getirir. Kayseri'de yılda ortalama 20 gün kar yağar. Şehrin karla kaplı günü yılda 38 günü bulur. Aralık başında yağan kar, Martta genelde kalkmış olur.


C) RÜZGARLAR : Kayseri'de daha fazla karayel etkilidir. Halk arasında buna, kent merkezinde ''Gömeçyeli'' de adı verilir. Bundan diğer, günbatısı ve kıble rüzgarları da etkilidir. Şehirde bilhassa bahar aylarında esen keşprosedürenin hızı bazı zamanlar 125 kilometreyi aşan bu rüzgar, çatıları uçurup, ağaçları devirebilmektedir.


D) SAYILI GÜNLER : Kayseri'de sıcaklık ve soğuk hava Temmuz ve Ocak aylarında doruk noktaya çıkar. Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı tropik günler 53, sıfırın altına düştüğü donlu günler sayısı ise, 124 gündür. Yıl boyunca hava 105 gün açık, 185 gün bulutlu, 75 gün ise kapalıdır. Sisli gün sayısı 18 günü bulmaktadır.METEOROLOJİK BAZI ORTALAMALAR

Günlük ortalama sıcaklar 11 oC

Ortalama en yüksek sıcaklık 30.9 oC

Ortalama en düşük sıcaklık -6.6 oC

Soğuk ve Sıcaklık arası farkı -32.5 oC

Günlük Ortalama nisbi nem % 64

En düşük nisbi nem %6 Ağustos ayında
Ortalama yıllık yağış 336.5 Kg/M2

En çok yağış 555/Kg./M2 1968'de

En düşük yağış 265 Kg. /M2 1952'de
Günlük ortalama rüzgar Güneybatıdan 129 km./saat

En yüksek rüzgar Güneydoğudan 162 Km./Saat
Ortalama açık günler 1 05

Ortalama bulutlu günler 185

Ortalama kapalı günler 75

Ortalama kar yağışlı günler 20

Ortalama sisIi günler 17

Ortalama donlu günler 130

Ortalama fırtınalı günler 60

Ortalama toprak sıcaklığı 14 oCKayseri coğrafi yapı itibariyle volkanik bir tabaka üzerindedir. Erciyes'in eski bir yanardağ oluşu ve çevreye milyonlarca ton mağma tabakası bırakması sonucu bu toprak yapısı oluşmuştur. Ancak, kentin genel jeolojik özelliği Anadolu'nun sahip olduğu yapıdan pek farklı değildir. Tek önemli farkı kentin deprem kuşağı üzerinde oluşudur. Bunun da Erciyes'in jeolojik oluşumundan kaynakiandığı uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Yalnız bunun da korkulacak bir yanının olmadığı bilhassa belirtilmektedir.OVALAR, VADİLER VE BOĞAZLAR

Kayseri ilinin üzerinde bulunduğu bölgedeki ovalar Erciyes Dağı'nın kuzey ve güneyinde bulunmaktadır. Jeolojik dönemin yer hareketlerinde meydana gelmiştir. Bunlar sırayla şunlardır.KAYSERİ OVASI:

Erciyes’in kuzey-batı bölümündeki Ambar Ovası ve Karasazlık düzlükleriyle beraber 750 km2'1ik alana yayılır. 40 km. boyu ve eni bazı zamanlar 10, bazı zamanlar 20 km.yi bulan görünümüyle bir şerit durumunda devam eder. sarımsaklı'dan başlayıp Ambar'da sona erer.DEVELİ OVASI:

Erciyesin güneyinde ise denizden yüksekliği 11 00-1150 metreyi, yüzölçümü 800 km2’yi geçen Develi Ovası eni boyuyla 35 - 40 km.'yi bulan toplu bir düzlüktür. Kapalı havza düzlüklerinden olan bu ova*nın büyük bir kısmında Sultan Sazlığı adı ile tanınmış büyük bir sazlık ve Yay Gölü bulunur. İlin bu ovalara göre daha ufak ovaları arasında Tuz gölü civarında Palas Ovası aşağı yukarı 100 km kare, Sarıoğlan Ovası ise 50 km.kare , Akdölen, Zamantı ve Mandal Ovaları sayılabilir.DERİN VADİLER VE BOĞAZLAR :

Kayseri'de böyle alan Kızılırmak kenarında oluşur. 40 km. uzunluğundaki bu vadi yerine göre 300 metre kadar derinlere iner. Obruk köyü önlerinde genişleyen bu vadi, Kuşçu ve Mollahacı köyünde son derece daralır bazı zamanlar bir yolluk kamyonlar görülür, geçit bile bulunmaz.

 

Dost Siteler : sohbet siteleri | sohbet odaları | bizim mekan | islami sohbet | islami chat | mynet sohbet | cinsel sohbet |